Warsztaty „Wykorzystanie map myśli w pracy i biznesie”

  09-06-2017 w naszej sali konferencyjnej zostały przeprowadzone warsztaty „Wykorzystanie map myśli w pracy i biznesie”.

Warsztaty poprowadził wieloletni pracownik naukowy i trener map myśli dr Tomasz Stachura – nauczyciel akademicki prowadzący profil mapymysli.net, Członek Towarzystwa Biznesowego Krakowskiego, pasjonat, praktyk i popularyzator efektywnej nauki i pracy dzięki mapom myśli. Laureat prestiżowych konkursów: Doctus – wspierającego innowacyjne badania, TransformationDOC -intensywne szkolenie młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich realizowane na Ivey Business School Western University Canadaoraz licznych projektów łączących naukę z biznesem.

Prelegent, Pan dr Tomasz Stachura podzielił się z uczestnikami swoją wiedzą w zakresie wykorzystywania mapy myśli w biznesie.
Mapy myśli to narzędzie które służy do efektywnego zarządzania informacją, pracy projektowej, burzy mózgów…Nauczył uczestników „mapować” swoje cele biznesowe, poznawać techniki kreatywnego rozwiązywania problemów i tworzenia swoich planów, który skutecznie doprowadzą do osiągnięcia celu.

Dzięki prezentacji uczestnicy ZYSKALI NOWE NARZĘDZIE DO PRACY UMYSŁOWEJ, a także:

• WIĘCEJ CZASU W CIĄGU DNIA
• LEPSZĄ PRODUKTYWNOŚĆ
• POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH
• WIEDZĘ NA TEMAT METODY PRACY ZE ZŁOŻONYMI PROBLEMAMI

Poniżej krótka relacja z warsztatów: